Vítáme vás na webu plicní ambulance

Nejprve si prosím zvolte lokalitu

heading

Od 11. 3. 2021 bude dětská ambulance přestěhována na adresu Sokolovská 304, Praha 9 Vysočany.

Ambulance Vysočany

Ve Vysočanech se nachází plicní ambulance s komplexními službami a také nově plicní rehabilitace vedená odbornými fyzioterapeuty.

Více o Vysočanech

Rychlý kontakt

Vysočany:
M.: 773 989 690

Prosek:
M.: 607 085 764, 605 058 523

Ambulance Prosek

Rádi vás uvítáme na odborném plicním vyšetření včetně komplexního vyšetření funkce plic. Na Proseku je otevřená také dětská pneumologická ambulance.

Více o Proseku

Novinky

Plicní rehabilitace u post-Covid19 pacientů

První plicní ambulance reaguje na současnou situaci a nabízí svým pacientům odbornou rehabilitaci zaměřenou na péči po prodělání Covid19. K příznakům po prodělaném Covid 19 onemocnění patří námahová i klidová dušnost, únava, kašel. Náš tým zkušených fyzioterapeutů byl vyškolen v zahraničí a je nyní připraven pomoci pacientům, kteří prošli onemocněním Covid19 a stále se necítí dobře. Do programu plicní rehabilitace […]

Kašle vaše dítě? Pálí ho žáha?

Pomůže mu rehabilitace na podkladě neuromuskulární stabilizace. Rehabilitaci provádíme na obou klinikách, jak na Proseku tak ve Vysočanech. Objednávání tel.: 773 989 690. Ve všední den hodinová rehabilitace 1 200 Kč, půlhodinová kontrola 600 Kč. V sobotu hodinová rehabilitace 2 000 Kč  půlhodinová kontrola 1 000 Kč.

Tuberkulinový test

Kalmetizace a aplikace tuberkulinového testu probíhá po telefonickém objednání v ambulanci ve Vysočanech (na adrese Sokolovská 304).

Dechová rehabilitace

Od roku 2015 poskytuje První plicní ambulance s.r.o. na obou svých pobočkách Vysočany i Prosek ambulantní dechovou rehabilitaci, vedenou zkušenými fyzioterapeutkami. V rámci této péče dokážeme pomoci pacientům s poruchami dýchání, způsobenými plicními nemocemi (CHOPN, astma bronchiale, bronchiektázie, cystická fibróza, sarkoidóza aj.), ale též mimoplicními příčinami (stavy po operacích hrudníku či břicha, posturální poruchy, svalové dysbalancí). Naše fyzioterapeutky se věnují také rehabilitaci […]

BCG vakcinace

K BCG vakcinaci se můžete objednat na čísle 773 989 690.

Lokalita

Naše ambulance najdete na těchto adresách:

Vysočany:
Sokolovská 304,
190 00 Praha 9,
M: 773 989 690

Prosek:
Lovosická 440/40,
190 00 Praha 9,
M: 607 085 764, 605 058 523

Najděte lékaře

Rychle vyhledejte lékaře, kterého potřebujete. Můžete vyhledávat podle jména, lokality a odbornosti lékaře.

Příznaky chorob

•  akutní dušnost
•  
chronická dušnost
•  
akutní kašel s vykašláváním
•  
akutní kašel bez vykašlávání
•  
chronický kašel s vykašláváním
•  
chronický kašel bez vykašlávání
•  
vykašlávání krve
•  
pocit nedostatku kyslíku
•  
pískoty při dýchání
•  
teploty

Diagnóza

•  akutní zánět průdušek
•  
chronická obstrukční plicní nemoc
•  
asthma bronchiale
•  
zápaly plic (pneumonie)
•  
intersticiální plicní nemoci (plicní fibróza, sarkoidóza)
•  
chronická respirační insuficience
•  akutní respirační insuficience
•  
chronický kašel
•  
nádory plic
•  
akutní záněty průdušek
•  
chronické záněty průdušek
•  
odvykání kouření
•  
tuberkulóza (jen provozovna Vysočany)

Pojišťovny

První plicní ambulance spolupracuje s následujícími pojišťovnami:

•  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
•  Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
•  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
•  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
•  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
•  Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
•  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Servis pro doktory

Od 1. 1. 2012 provozuje První plicní ambulance s.r.o. činnost na dvou pracovištích:

První plicní ambulance s.r.o.
Sokolovská 304, Praha 9 – Vysočany, tel.: 773 989 690

První plicní ambulance s.r.o.
Lovosická 440/40, Praha 9 – Prosek, tel.: 607 085 764, 605 058 523

Nemocné přijímáme i bez doporučení ošetřujícího lékaře. Je ale výhodou, pokud má pacient písemné doporučení zahrnující anamnestická data, komorbidity a komedikaci (zvláště údaj o antibiotické terapii za posledních 6 měsíců, údaj o léčbě betablokátory či ACE inhibitory, údaj o antikoagulační léčbě apod.). Pokud odesíláte pacienty s již provedeným skiagramem hrudníku, popis nám nestačí: mnohem vhodnější je jeho originál nebo kopie (na CD nebo v jiném provedení). Zhotovení a popis skiagramu hrudníku rádi zajistíme již téhož dne na obou pracovištích.