Dechová rehabilitace

Posted on 17. December, 2015

Od roku 2015 poskytuje První plicní ambulance s.r.o. na obou svých pobočkách Vysočany i Prosek ambulantní dechovou rehabilitaci, vedenou zkušenými fyzioterapeutkami. V rámci této péče dokážeme pomoci pacientům s poruchami dýchání, způsobenými plicními nemocemi (CHOPN, astma bronchiale, bronchiektázie, cystická fibróza, sarkoidóza aj.), ale též mimoplicními příčinami (stavy po operacích hrudníku či břicha, posturální poruchy, svalové dysbalancí). Naše fyzioterapeutky se věnují také rehabilitaci pacientů s gastroezofagiálním refluxem.

Pokud rehabilitační péči indikuje odborný lékař První plicní ambulance,je hrazena z veřejného zdravotnictví- Zdravotní pojišťovna VZP, ZP Ministerstva vnitra a ZP Vojenská. Pacient se může objednat k dechové rehabilitaci také jako samoplátce. Nabízíme také konzultace či semináře pro zájemce, kteří netrpí poruchami dýchání, ale rádi by o svůj respirační systém pečovali preventivně (placená služba).

Cílem dechové rehabilitace je dosáhnout maximální funkční nezávislosti a soběstačnosti v běžných denních činnostech pacienta, snížení dušnosti a zvýšení tolerance na tělesnou zátěž, aktivace dýchacích svalů, usnadnění expektorace a zlepšení mobility hlenů z periferních dýchacích cest. Pokud je pacientovi předepsán inhalátor či dechová pomůcka, zaškolíme ho v jejich používání.

Máte-li jakýkoli dotaz k dechové rehabilitaci, napište nám – rehabilitace@prvniplicni.cz