Vítáme vás na webu plicní ambulance

Nejprve si prosím zvolte lokalitu

heading

Od 11. 3. 2021 bude dětská ambulance přestěhována na adresu Sokolovská 304, Praha 9 Vysočany.

Ambulance Vysočany

Ve Vysočanech se nachází plicní ambulance s komplexními službami a také nově plicní rehabilitace vedená odbornými fyzioterapeuty.

Více o Vysočanech

Rychlý kontakt

Vysočany:
M.: 773 989 690

Prosek:
M.: 607 085 764, 605 058 523

Ambulance Prosek

Rádi vás uvítáme na odborném plicním vyšetření včetně komplexního vyšetření funkce plic. Na Proseku je otevřená také dětská pneumologická ambulance.

Více o Proseku

Novinky

Pneumologická ambulance

Klinika na Proseku nedávno otevřela dětskou pneumologickou ambulanci, kam se můžete objednat na čísle 605 058 523.

Lokalita

Naše ambulance najdete na těchto adresách:

Vysočany:
Sokolovská 304,
190 00 Praha 9,
M: 773 989 690

Prosek:
Lovosická 440/40,
190 00 Praha 9,
M: 607 085 764, 605 058 523

Najděte lékaře

Rychle vyhledejte lékaře, kterého potřebujete. Můžete vyhledávat podle jména, lokality a odbornosti lékaře.

Příznaky chorob

•  akutní dušnost
•  
chronická dušnost
•  
akutní kašel s vykašláváním
•  
akutní kašel bez vykašlávání
•  
chronický kašel s vykašláváním
•  
chronický kašel bez vykašlávání
•  
vykašlávání krve
•  
pocit nedostatku kyslíku
•  
pískoty při dýchání
•  
teploty

Diagnóza

•  akutní zánět průdušek
•  
chronická obstrukční plicní nemoc
•  
asthma bronchiale
•  
zápaly plic (pneumonie)
•  
intersticiální plicní nemoci (plicní fibróza, sarkoidóza)
•  
chronická respirační insuficience
•  akutní respirační insuficience
•  
chronický kašel
•  
nádory plic
•  
akutní záněty průdušek
•  
chronické záněty průdušek
•  
odvykání kouření
•  
tuberkulóza (jen provozovna Vysočany)

Pojišťovny

První plicní ambulance spolupracuje s následujícími pojišťovnami:

•  Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
•  Vojenská zdravotní pojišťovna ČR
•  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
•  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
•  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
•  Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE
•  Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Servis pro doktory

Od 1. 1. 2012 provozuje První plicní ambulance s.r.o. činnost na dvou pracovištích:

První plicní ambulance s.r.o.
Sokolovská 304, Praha 9 – Vysočany, tel.: 773 989 690

První plicní ambulance s.r.o.
Lovosická 440/40, Praha 9 – Prosek, tel.: 607 085 764, 605 058 523

Nemocné přijímáme i bez doporučení ošetřujícího lékaře. Je ale výhodou, pokud má pacient písemné doporučení zahrnující anamnestická data, komorbidity a komedikaci (zvláště údaj o antibiotické terapii za posledních 6 měsíců, údaj o léčbě betablokátory či ACE inhibitory, údaj o antikoagulační léčbě apod.). Pokud odesíláte pacienty s již provedeným skiagramem hrudníku, popis nám nestačí: mnohem vhodnější je jeho originál nebo kopie (na CD nebo v jiném provedení). Zhotovení a popis skiagramu hrudníku rádi zajistíme již téhož dne na obou pracovištích.